{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Rättighetslinje

Baskartan består av stadens grundläggande geografiska information och har den högsta detaljeringsnivå som används kommunövergripande inom stadsbyggnadsområdet. Kartan används även utanför stadens verksamhet inom bland annat planering och projektering. Genom att tillhandahålla baskartan som öppen data, öppnar staden upp för en bredare användning och möjlighet till nya innovativa tillämpningar. 

Baskartan innehåller bland annat:

  • Byggnader
  • Kommunikation
  • Markanvändning
  • Adresser
  • Registerkarta (fastighetsgränser och rättigheter mm.)

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.